Resa till Poltava 2018

Liten bilderbok från Poltava, av Tommy Sahlén

Utrikesdepartementets hemsida uppmuntrade inte direkt till resor till Ukraina, men eftersom teamet från Pennan & Svärdet hade såväl resvana som lokala kontakter beslöt jag ändå att åka med till Poltava våren 2018. Ett utmärkt beslut skulle det visa sig.

Efter övernattning i Kiev på dit- och hemresan, tillbringades övrig tid i och omkring Poltava – idag en universitetsstad med närmare 300 000 invånare.

De historiska minnesmärkena är många. Där finns statyer av Hetmanen Ivan Mazepa och Tsar Peter I. Där finns segermonumentet på det runda torget, rest till 100-årsminnet 1809, liksom jubileumsarkaden från 1909, uppförd på platsen för de ursprungliga stadsbefästningarna. Där finns även monumentet för den plats där, enligt historieskrivningen, Tsar Peter vilade efter slaget den 27 juni år 1709.

Den moderna historien representerades av ett stort antal tomma men nog så talande statysocklar utspridda på stadens torg och grönområden.

Strax utanför staden, nära det faktiska slagfältet, återfinns två minnesmärken resta över de stupade karolinerna (enligt beräkningar så många som upp till 9000 personer) – dels det svenska som nu håller på att restaureras och dels det ryska en bit därifrån.

I anslutning till slagfältsområdet – numera ingående i ett historiskt/kulturellt reservat om cirka 700 hektar – finns till exempel rekonstruerade ryska redutter och som central punkt det intressanta och innehållsrika Slagfältsmuseet. Utöver nio rum med historiska vapen, utrustningsdetaljer, målningar och mängder av andra föremål och fakta, innehåller museet ett magnifikt diorama (17,5 x 4,5 meter) som återger ett fruset och oändligt detaljrikt, tänkt ögonblick från slaget 1709.

De återkommande svenska delegationernas besök på slagfältsmuseet är uppskattade och vi välkomnades med såväl barnkör som ceremoniellt bröd och salt, liksom tal av museichefen.

Bussresor i grannskapet tog oss bland annat till vadstället över floden Vorskla där Karl XII dagarna före slaget blev skjuten i foten, liksom till klostret där kungen inrättade sitt stabshögkvarter under belägringen av Poltava.

Sammantaget erbjöd resan ett intensivt schema men ett utmärkt tillfälle att på ort och ställe få uppleva ett stycke svensk historia – låt vara av det mindre lyckosamma slaget. Dessutom serverades mängder av intressanta bonusfakta, vilka bidrog till att nyansera standardbilden av det historiska skeendet.

Slaget har givetvis en egen hemsida, www.battle.poltava.ua där all information finns på flera språk, varav ett är svenska.