Samlarklubben Hans Brask – Linköping

Samtliga ordinarie möten hålls i ABF-lokalen (TACK ABF) på Hästskogatan 1 C med start av mötesförhandlingar kl. 19.00. Entré 40 kronor där inget annat uppgivits. Utöver sedvanliga mötesförhandlingar och föredrag tar vi med saker att visa för varandra, har lotterier samt kaffe.
Hans Brask får nu en egen facebooksida där vi alla har möjlighet att ses digitalt: Samlarklubben Hans Brask.
Annars gäller telefon eller mejl. Det går fint att ringa Ingela på 0708 140808 eller Lena på 013 313542 eller att mejla till Ingela på dellby@telia.com
Webbsida: www.samlarklubbenhansbrask.se

 

Samlarvänner!
Det har varit en påfrestande tid för oss alla och längtan efter att träffas igen ger höstens program ett extra skimmer. Vi börjar med att förlägga vår första träff utomhus för att försäkra oss om att kunna genomföra det redan uppskjutna årsmötet. Vår lokalförening har klarat sig genom pandemin tack vare program – om än uppskjutet – samt en egen stabil ekonomi. Många har hållit kontakten på andra sätt än genom fysiska möten och därmed även hållit liv i Samlarklubben Hans Brask. Kom ihåg att vi alla är lika viktiga för föreningens framtid! Läs igenom programmet en extra gång och tänk på vem som skulle uppskatta en inbjudan. Det är ingen kris men nya medlemmar är alltid välkomna.
Nu ser vi framåt och hälsar varandra välkomna till en givande höst.
På styrelsens uppdrag, Carina Allvar Matsson

Söndag 15 augusti klockan 15
ÅRSMÖTE! Detta är en kallelse.
Välkommen till Djupdalen. Utöver årsmötesförhandlingar talar Bernt Somreus, hedersmedlem i Förbundsstyrelsen, om förtjänsttecken. Det blir även utdelning av förtjänsttecken, möjlighet till loppisrunda och naturligtvis fika. Skjuts kan ordnas. Föranmälan till Anders Matsson matssonanders@hotmail.com Tel: 070 535 70 17 (kvällstid)

Torsdag 2 september kl 19
tar Kaj Kjellström och Marie Ahlin med oss på en spännande färd under skjutsväsendets och gästgiveriernas tid – ett ämne som Kaj har skrivit fyra böcker om.

Torsdag 7 oktober kl 19
tar Rolf Eriksson med oss in i släktforskningens värld. Hur ska man börja och hur går man vidare med sökandet efter sina rötter?

Torsdag 4 november kl 19
delar Hasse Ljung och Ingmar Källbom med sig av kunskap kring sitt stora intresse – vinylskivor.

Torsdag 2 december kl 19
är det dags för traditionsenlig avslutning med grötmeny och diverse trevligheter. Anders Hellmér håller ett kortare föredrag om jul i vår stad.