Samlarföreningen Örtugen – Huskvarna Södra Vätterbygden

Våra månadsmöten är i Huskvarna Folkets Park kl 19. Ta gärna med dig något till våra lotterier. Kaffe och fralla.
Kontaktperson: föreningens sekreterare Birgitta Friberg, Ängstigen 49, 566 32 Habo. Epost: dinpralin (at) spray.se
Besök gärna vår hemsida: www.ortugen.se  Epost info@ortugen.se
Örtugens verksamhet bedrivs i samarbete med Kultur Jönköpings kommun.

Tisdag 18 januari
Vår medlem Ingemar Graff pratar och visar bilar från svunnen tid.

Tisdag 15 februari
Årsmöte. Kom och gör Din röst hörd!

Tisdag 15 mars
Lars samtalar med vår medlem Lennart Malm om hans samling vykort.

April  datum ej klart
Vi gör vår traditions / resa till  Skara Antikmässa. Besök på Falbygdens ost samt middag på Jula hotell där vi också kan se en förnämlig konstsamling.
Anmälan till Maud 036-13 46 86.

Tisdag 19 april
Vi har en hemlig föredragshållare.

Lördag 21 maj, obs datum.
Vi gör en resa mot hemligt mål där det finns både museum och loppis ,samt lunch någonstans. Anmälan till Maud 036-13 46 86 senast 12 maj.