Utgivningsplan för Samlarnytt

Utgivning under 2018

Nr 1 kommer 15 februari, material behöver vara redaktionen tillhanda senast 25 januari.

Nr 2 kommer 11 april (efter påsk). Materialdag 25 mars.

Nr 3 kommer 13 juni. Materialdag 25 maj.

Nr 4 kommer 29 augusti. Materialdag 25 juli.

Nr 5 kommer 10 oktober. Materialdag 15 september.

Nr 6 kommer 12 december. Materialdag 15 november.