Uppsala samlarförening – Uppsala

Vi är en trevlig förening med intresse för samvaro, kunskap och prylar! Vi är cirka 100 medlemmar. Du är väldigt välkommen som gäst, men det kan hända att du får betala en liten mötesavgift, som medlemmarna ofta slipper.
Kontaktperson: Lennart Bergström (ordförande), telefon 018-25 49 80. Epost: lennart.bergstrom4 (at) comhem.se

Söndag 24 februari kl 18
Årsmöte. Träffpunkten Storgatan 11.

Onsdag 12 mars kl 19
Medlemsmöte på Träffpunkten Storgatan 11. Medlemmar tar med sig 3-5 saker ur sina samlingar att visa och berätta om. Kaffe serveras. Anmälning till Lennart Bergström telefon 25 49 80 eller 070-666 95 14 senast 10 mars.

Torsdag 4 april kl 19
Medlemsmöte Träffpunkten Storgatan 11. Programmet ej klart!

Lördag 13 april
Samlarmässa Vaksalaskolans matsal. Öppet för besökare kl 10-15, entré 20 kronor.

Lördag 18 maj kl 13
Medlemsmöte hemma hos Siv och Karl-Uno Ericsson, Bysmedsvägen 23 i Björklinge. De visar sina samlingar. Det blir köptillfällen och fika i trädgården. Samling kl. 12.30 vid bilparkeringen Ekonomikum Kyrkogårdsgatan med bil eller för samåkning. Anmälan till Lennart Bergström Telefon 25 49 80 eller 070-666 95 14 senast 16 maj.

Lördag 1 juni. Samling kl 10
Utflykt till Tobo Bruksmuseum. Samling kl 10 vid bilparkeringen Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan med bil eller för samåkning.
Visning av Monark-epoken bl. Radio, TV och Limex-skidor.
Tobo Glasblåsare för visning av glas och tillfälle att köpa glasföremål.
Anmäl till Lennart Bergström tel. 25 49 80 eller 070-666 95 14 senast 30 maj.