Samlarringen – Alingsås

Ny lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Torggatan 6, kl 18. Det finns även ingång på Drottninggatan. Tredje tisdagen i månaden. Ta gärna med något föremål till lotterivinst.

15 oktober
Medlemsmöte. P-O Gunnarsson berättar om sitt samlande.

19 november
Medlemsmöte. Alingsås 400 år, tag med någon sak med Alingsås anknytning.

December
Julavslutning. Datum och plats meddelas senare. Medtag gärna julklapp för ca:60:-

21 januari år 2020
Medlemsmöte.

18 februari
Årsmöte.