Samlarringen – Alingsås

f_ringen_logga
Ny lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Torggatan 6, kl 18. Det finns även ingång på Drottninggatan.
Tredje tisdagen i månaden. Ta gärna med något föremål till lotterivinst.

5 maj
Vårutflykt till Herrljunga. Samling kl 9 på Stora Torget i Alingsås.