Samlarringen – Alingsås

Ny lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Torggatan 6, kl 18. Det finns även ingång på Drottninggatan. Tredje tisdagen i månaden. Ta gärna med något föremål till lotterivinst.
Kontaktperson är Bengt Dalén, epost bengtdalen123@gmail.com

19 april
Medlemsmöte.