Samlarringen – Alingsås

Ny lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Torggatan 6, kl 18. Det finns även ingång på Drottninggatan. Tredje tisdagen i månaden. Ta gärna med något föremål till lotterivinst.

18 februari
Årsmöte.

17 mars
Thomas Gutebier pratar om samlade av produkter från fridlysta djur och gällande lagar om detta.

21 april
Om Alingsås med Simon Vaern.

Någon gång i maj
Vårutflykt. Tid och plats meddelas senare.