Samlarklubben Hans Brask – Linköping

Samtliga ordinarie möten hålls i ABF-lokalen (TACK ABF) på Hästskogatan 1 C med start av mötesförhandlingar kl. 19.00. Entré 40 kronor där inget annat uppgivits (Inkomna medel går oavkortat till klubbens kassa och kommer tillbaka som trevliga inslag i vårt program).
Utöver sedvanliga mötesförhandlingar och föredrag tar vi med saker att visa för varandra, har lotterier samt kaffe.
Hans Brask får nu en egen facebooksida där vi alla har möjlighet att ses digitalt: Samlarklubben Hans Brask.
Kontaktperson är ordförande Carina Allvar Matsson, telefon 072-711 35 95 och epost carinasepost@hotmail.se
Webbsida: www.samlarklubbenhansbrask.se

4 augusti kl 19
Årsmöte. Ingela Dellby kåserar kring sitt boksamlande. Plats ABF-lokalen Hästskogatan 1C.