Samlarklubben Carolinen – Norrköping

Vi samlas nu på Brånnestadsgatan 20. Ta kontakt med Nils-Göran om du vill bli hämtad. Lotteri och kaffeservering. Skänk gärna saker till lotteriet. Mötet börjar 18.30. Mötesavgift 40kr.
Kontaktperson är Nils-Göran Svenson, telefon 011-14 17 86 eller 070-608 43 98. Epost till föreningen: maj-britt.t(at)telia.com

13 september
Jimmy Martinsson visar bilder från sin resa till Luleå och Boden med anledning av sitt militära intresse. Sedan får medlemmar berätta om sina sommarupplevelser.

11 oktober
Jan Nilsson berättar om gamla mått och vikter.

8 november
Vi får en överblick över släkten Bernadottes 200 år i Sverige av Mikael Andersson.

15 december obs klockan 16.
Julmat  med Aron Oskarsson och spelman. Höjd mötesavgift till 200kr. Anmälan till Nils-Göran på tel 070-608 43 98 eller 011-14 17 86 senast 10 december.