Samlarklubben Carolinen – Norrköping

Vår samlingsplats för månadsmöten är Berlins Kemtvätts lokaler på Breda vägen 12 i Norrköping. Spårvagn 3, hpl Bredavägen. Fri parkering.
Mötet börjar 18.30. Kaffeservering. Mötesavgift 40 kr, kaffe ingår!
Kontaktperson är Nils-Göran Svenson, telefon 011-14 17 86 eller 070-608 43 98. Epost till föreningen: maj-britt.t(at)telia.com

Lördag 12 maj
En resa till Jönköping för att besöka Husqvarnas fabriksmuseum, John Bauermuseet eller Vandalorum. Vi planerar samåkning. Klubben betalar milersättning och förmiddagskaffe. Inträden och lunch betalar deltagaren själv. Avresa kl 07, ifrån Brånnestadsgatan 20.
Anmälan till Nils-Göran senast 2 maj, telefon 070-60 84 398 eller 011-14 17 86.