Samlarföreningen Örtugen – Huskvarna Södra Vätterbygden

Våra månadsmöten är i Huskvarna Folkets Park kl 19. Ta gärna med dig något till våra lotterier. Kaffe och fralla.
Kontaktperson: föreningens sekreterare Birgitta Friberg, Ängstigen 49, 566 32 Habo. Epost: dinpralin (at) spray.se
Besök gärna vår hemsida: www.ortugen.se  Epost info@ortugen.se
Örtugens verksamhet bedrivs i samarbete med Kultur Jönköpings kommun.

Vi har gott om plats till det antalet medlemmar så vi behöver inte sitta trångt!

Tisdag 20 oktober
Lars Östvall från Folkrörelsearkivet visar foton samt berättar om Arkivet.

Tisdag 17 november
Några medlemmar berättar om Årets Fynd. Lars Axenfjord berättar om Snus-Johan.

Tisdag 15 december
Sedvanlig Julfest med skönsång/musik av Ronja Memselius Skenberg.
Subventionerad ”Jultallrik” à  75 Kr. Anmälan till Maud senast 7 december 036-13 46 86.