Samlarföreningen Örtugen – Huskvarna Södra Vätterbygden

Våra månadsmöten är i Huskvarna Folkets Park kl 19. Ta gärna med dig något till våra lotterier. Kaffe och fralla.
Kontaktperson: föreningens sekreterare Birgitta Friberg, Ängstigen 49, 566 32 Habo. Epost: dinpralin (at) spray.se
Besök gärna vår hemsida: www.ortugen.se  Epost info@ortugen.se
Örtugens verksamhet bedrivs i samarbete med Kultur Jönköpings kommun.

Tisdag 17 oktober
Birgitta Friberg berättar om Sigvard Bernadotte.

Fredag 3 november
Vi monterar bord och gör i ordning för mässan.

4-5 november
Vi har Örtugens Antik & Samlarmässa!

Tisdag 21 november
Några medlemmar berättar om Årets Fynd.

Tisdag 12 december
Sedvanlig Luciafest med skönsång/musik. Subventionerad Jultallrik à 50 kronor. Anmälan till Maud senast 1 december på tel 036-13 46 86.