Samlarföreningen Örtugen – Huskvarna Södra Vätterbygden

Våra månadsmöten är i Huskvarna Folkets Park kl 19. Ta gärna med dig något till våra lotterier. Kaffe och fralla.
Kontaktperson: föreningens sekreterare Birgitta Friberg, Ängstigen 49, 566 32 Habo. Epost: dinpralin (at) spray.se
Besök gärna vår hemsida: www.ortugen.se  Epost info@ortugen.se
Örtugens verksamhet bedrivs i samarbete med Kultur Jönköpings kommun.

Tisdag 19 mars
Hans-Ove Aldenbrink visar och kåserar om Vykort från Jönköpings kommun.

April . Datum ej klart
Vi gör vår traditions / resa till  Skara Antikmässa. Besök på Falbygdens ost samt middag på Jula hotell. Där vi också kan Se en förnämlig konstsamling.
Anmälan till Maud 036-13 46 86.

Tisdag 16 april
Vår medlem Birgitta Friberg berättar om glaskonstnären Erik Höglund – kanske inte bara glas.

Lördag 25 maj
Vi reser klockan 10 i bilar från Rosenlund till Dock&Leksaksmuseet i Bodafors. Lunch på Sandsjö Världshus.
Anmälan till Maud 036-134686 senast 23 maj.