Samlarföreningen Örtugen – Huskvarna Södra Vätterbygden

Våra månadsmöten är i Huskvarna Folkets Park kl 19. Ta gärna med dig något till våra lotterier. Kaffe och fralla.
Kontaktperson: föreningens sekreterare Birgitta Friberg, Ängstigen 49, 566 32 Habo. Epost: dinpralin (at) spray.se
Besök gärna vår hemsida: www.ortugen.se  Epost info@ortugen.se
Örtugens verksamhet bedrivs i samarbete med Kultur Jönköpings kommun.

 

Tisdag 20 februari
Årsmöte. Kom och gör Din röst hörd.

Tisdag 20 mars
Vår medlem Birgitta Friberg talar över ämnet  Nobel-Servicens skapare Karin Björquist. Än en gång ett spännande föredrag.

April datum meddelas senare
Vi gör vår traditions / resa till Skara Antikmässa  samt besök på Falbygdens ost samt middag på Jula hotell. Där vi också kan Se en förnämlig konstsamling.

Tisdag 17 april
Dan Askman från Borås visar filmen Minnen från svunnen tid – Stenhuggeri i Bohuslän – Så går det till.

Tisdag 15 maj
En spännande dag: Vi åker i egna bilar till Vandalorum och möbelarkitekten Bruno Mattssons Museum i Värnamo. Samling nedanför Habil på Rosenlund kl 11.00 för gemensam resa. En mindre kostnad uttages. Lunch på Vandalorum. Anmälan till Maud 036-134686 senast 14 maj.