Samlarföreningen Nordstjärnan i Malmö – Malmö

Mötena hålls i Limhamn Folkets hus kl. 19. Busslinje 4 och 34 från Malmö stannar utanför. Hiss finns.
Alla är välkomna! Kontaktperson är Eric Lidfeldt, mobil 0701-10 87 85. Epost: nordstjarnan.malmo (at) gmail.com

4 mars
Årsmöte.
Inför detta kommer nästa nummer av Hamstern ut med all nödvändig information