Förslag till nya stadgar

Förslaget till nya stadgar lästes för första gången på det ordinarie årsmötet i maj 2018.

Andra läsningen sker på extra årsmöte 4 augusti kl 11.